Den 7/5-2021 förvärvades Håkans Trädgårdstjänst AB. Håkans Trädgårdstjänst ingår nu som ett dotterbolag till Tranemo Trädgårdstjänst AB.

Håkans Trädgårdstjänst