Din specialist inom markanläggning och trädgård i Borås, Tranemo och Ulricehamn

 

Välkommen till

Tranemo Trädgårdstjänst AB

– ditt tjänsteföretag inom markanläggning och trädgård

Verksamheten som började i liten skala har genom åren växt till dagens nivå med 100 engagerade medarbetare under säsong och med kontor i både Borås, Tranemo och Ulricehamn.

Utemiljön är viktig. Inte bara för att det är trevligt att mötas av en fin plantering när man besöker ett företag. En välskött utemiljö höjer även värdet på fastigheten och skapar en trivsam omgivning för anställda och, ja, besökare! Vi tycker att våra kunder är värda en praktisk och ekonomiskt lönsam utemiljö, anlagd och skött med hänsyn mot både vår miljö och alla vi människor som lever i den. Därför verkar vi för ett långsiktigt och uthålligt samhälle i vårt dagliga arbete.

Många av våra kunder uppskattar våra helårskontrakt på vinter- och sommarskötsel.
Ett jämt och yrkesmässigt underhåll ger minimala förslitningsskador och obefintligt renoverings- och reparationsbehov. Det blir  ekonomiskt fördelaktigt för dig som kund.