Uttsättning

För att få ett riktigt bra resultat krävs noggranna underlag. Det tar vi fram med hjälp av instrument som totalstationer och GPS. Dessa mätdata ligger också till grund för våra terrängmodelleringar, schakt- och fyllnadsplaner.

Vi gör utsättningar och inmätningar både för våra egna projekt och för andra företag.

För mer information eller förfrågan om utsättning kontakta vår mättekniker Karl Brinck på tel. 0735-28 48 78.