Sopning

Vi utför sopning av gårdar, innergårdar, parkeringsplatser, gång- och cykelbanor, trottoarer, skolgårdar samt utsopning från kanter, lastbryggor och gräsytor.

Vi anpassar oss till kundens behov och tillsammans med kunden planera sopning på tider då gårdar och parkeringar är fria från fordon och pågående arbeten.