Tranemo Trädgårdstjänst - snöröjning

Trädgårds-

tjänst?

– På vintern?

Självklart. På vintern tar våra maskiner på sig vinterskruden och fungerar precis lika bra.

På samma sätt som vi sköter våra kunders ytor på sommaren, sköter vi dem på vintern. Då tar vi hand om all snöröjning – från stora gårdsplaner och parkeringar till handskottning av den lilla entrén och halkbekämpar vid behov.

Vi har maskiner för såväl smala gator och trottoarer som stora, breda ytor.

Dag, natt eller helg – lita på att vi är på plats!