Skötsel av utemiljö

Helhetslösning för vackra och funktionella utomhusmiljöer

Vi är den kompletta leverantören när det gäller skötsel av utemiljö under alla årets månader. Vi har nästan 50 års erfarenhet av trädgårds- och skötselarbete där vi utför:

  • Alla typer av grönyteskötsel

  • Beskärning

  • Plantering av växter

  • Trädnedtagning

  • Slyröjning

  • Sopning av hårdgjorda ytor

  • Snö- och halkbekämpning

  • Städning av utemiljö