Lekplatser

Säkra och stimulerande lekplatsmiljöer

  • Årlig säkerhetsbesiktning av lekplatser och fitnessutrustning. Enligt gällande standard SS-EN 1176 (Standardsamling 2:2020 utgåva 8), SS-EN 1177:2018 + AC:2019, Plan- och Bygglagen (PBL), Boverkets Byggregler (BBR), Produktsäkerhetslagen (PSL), Ordningslagen 1993-1617.

  • Besiktning av nyanlagda lekplatser och utegym.

  • Konsultation inför nyanläggning av lekplatser och utegym.

  • Upprättande av drift- och underhållsplan.

  • Utbildning i säkerhet och underhåll av lekplatser.

Vår besiktningsman är certifierade av SERENO Certifiering.