Lekplatsbesiktning

 

 

Säkerhetsbesiktning av lekplatser enligt SS-EN 1176 och SS-EN 1177 utförs av vår certifierade besiktningsman.

För beställning av lekplatsbesiktning ring Marianne Andersson 0708-70 99 69.

Informationsblad – Lekplatsbesikning