Grundläggande funktioner i samhället

För en trivsam boendemiljö för både privatboende, företag och offentliga miljöer i samhället medverkar vi med grundläggande funktioner såsom snöröjning och sopning av gångvägar, trottoarer och villagator//stadsgator.