Grundschakt och VA syns kanske inte där under marken, men är ack så viktigt!
Vi utför alla sorters anläggningsarbeten: grundschakt, vatten och avlopp.

När vi är delaktiga i planeringen redan i inledningsskedet kan vi göra stora kostnadsbesparingar åt dig som kund genom att planera schaktmassor och återfyllnad för minimala transportkostnader.

Vi schaktar för nybyggnation och gör uppfyllnad innan vi tillfälligt avslutar och ger tillträde för byggfirman. När sedan byggnaden är klar kommer vi tillbaka och återställer och finplanerar.

VA

VA-delen tänker man aldrig på när den fungerar och så ska det vara.
Vatten och avloppssystem ska bara fungera. Vi vill duscha, bada, diska, tvätta, spola och blir väldigt irriterade när inte vattnet kommer eller försvinner den vägen det ska.
Genom noggrann planering och utförande byggt på gedigen kompetens, utför vi schakt och läggning av VA samt anslutningar till befintliga ledningar. Vi är noggranna och jobbar med kvalitetsprodukter för många års hållbarhet under jord.