Tranemo Trädgårdstjänst - hållbar utemiljö

Foto: Helene Östlund

Vi värnar om miljön

Ett aktivt miljötänkande är en central och självklar del av vårt dagliga arbete. Som kund hos Tranemo Trädgårdstjänst kan du alltid lita på att du inte bara anlitar ett företag som skapar vacker och funktionsduglig utemiljö, utan också ett företag som tar sitt ansvar och verkar för ett hållbart samhälle.

Vi utgår från platsens förutsättningar och väljer den bearbetning och hantering som är mest lämplig ur miljösynpunkt. Ofta använder vi befintligt material i vår ambition att minimera resursförbrukning.

Återvinning och återanvändning är viktigt för oss. Vi återvinner stora mängder jordmaterial och strävar även i övrigt efter att återföra så mycket som möjligt av de material vi använder till det naturliga kretsloppet. Exempelvis komposterar vi organiskt material och krossar uttjänt betong och sten till fyllnadsmaterial.

Vi arbetar efter ett miljöledningssystem enligt riktlinjerna i ISO 14001.