Vi skapar kvalité och förtroende hos kunden!

Med över 40 års erfarenhet av branschen är vi övertygade om att en väl utformad och välskött utemiljö får människor att trivas. Kvalitet, närhet och korta beslutsvägar är viktiga ledstjärnor för oss – liksom yrkesstolthet och vi är alltid måna om att göra ”ett gott jobb”.

Våra duktiga medarbetare utbildas kontinuerligt för att på bästa sätt kunna tillgodose dina önskemål.

Viktigt hos oss är också vår maskinpark. Därför håller vi oss med moderna och ändamålsenliga maskiner och vi har egna verkstäder med heltidsanställd personal för optimal service.

Vi har ett kvalitetsledningssystem enligt riktlinjerna för ISO 9001

Kvalitetsmål

Vi skapar kvalité och förtroende hos kunden.

.